Kunnen mensen hun positie verbeteren door waardevol werk? Leidt dat tot sociale stijging? Onder welke voorwaarden?